Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
TRÊN ỨNG DỤNG VÀ TRANG WEB BONBON


Chính sách bảo mật là một phần tích hợp của Điều khoản sử dụng BonBon, quy định cách thức Công ty TNHH Dịch Vụ Công nghệ Số BonBon và công ty liên kết, các pháp nhân liên kết (sau đây gọi là “BonBon”, “chúng tôi”, “chúng ta”, “của chúng tôi”) thu thập, tập hợp, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Ứng dụng, Trang web, Nền tảng của chúng tôi (sau đây được gọi là “Ứng dụng”, “Trang web”, “Nền tảng”) cũng như các sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác do Công ty TNHH Dịch Vụ Công nghệ Số BonBon (Sau đây gọi là “Dịch vụ”).
Chính sách này áp dụng cho khách hàng, hành khách, đại lý, nhà cung cấp nguyên liệu, nhà cung cấp sản phẩm, đối tác của chúng tôi (chẳng hạn như tài xế và đối tác thương mại), nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ (gọi chung là “bạn”, “của bạn” hoặc “của bạn”).
“Thông tin Cá nhân” là bất kỳ thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó có thể nhận dạng được một cá nhân bao gồm không giới hạn tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết ngân hàng và thẻ tín dụng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, chính phủ - đã cấp số nhận dạng, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin xe và bảo hiểm, thông tin việc làm và thông tin tài chính.

Phần I: THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN
Thông qua các biện pháp được liệt kê bên dưới, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn và kết hợp dữ liệu được thu thập vào ngày khác về bạn mà chúng tôi sở hữu. Nếu bạn có hoặc một tổ chức có nhiều mối quan hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ liên kết Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập qua các khả năng khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cho các Mục đích được mô tả bên dưới.
1. Cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn
Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ được thu thập khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi trong một số trường hợp nhất định. Ví dụ: bạn có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình trong các trường hợp dưới đây khi bạn:
- Hoàn thành hồ sơ người dùng hoặc các biểu mẫu đăng ký (chẳng hạn như tên, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác của bạn nếu cần);
- Cung cấp thông tin để đánh giá đủ điều kiện của bạn để cung cấp dịch vụ với tư cách là đối tác tài xế hoặc đối tác giao hàng của BonBon (chẳng hạn như thông tin giấy phép lái xe, thông tin xe và kết quả kiểm tra lý lịch của bạn (nếu được pháp luật cho phép));
- Tương tác với các trang mạng xã hội của chúng tôi (chẳng hạn như ID tài khoản mạng xã hội của bạn, ảnh hồ sơ và bất kỳ dữ liệu công khai nào khác);
- Tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (chẳng hạn như hình ảnh, tệp âm thanh hoặc video bạn có thể gửi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn);
- Xác minh danh tính của bạn thông qua các phương tiện khác nhau (chẳng hạn như đăng nhập mạng xã hội, gửi hình ảnh hoặc thông tin thẻ thanh toán được xác minh độc lập);
- Điền thông tin nhân khẩu học vào các cuộc khảo sát (chẳng hạn như tuổi, giới tính của bạn và thông tin khác mà bạn có thể tình nguyện như tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và thông tin thu nhập của bạn); và
- Đồng ý tham gia một chuyến đi với các tính năng ghi âm và / hoặc ghi hình trong xe.
Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần cung cấp Dữ liệu cá nhân của mình để tuân thủ theo các yêu cầu pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng hoặc khi ký kết hợp đồng. Việc không cung cấp Dữ liệu Cá nhân trong trường hợp như vậy có thể dẫn đến việc không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng hoặc không thể ký kết hợp đồng với bạn tùy theo từng trường hợp.
2. Thu thập Dữ liệu Cá nhân trong Dịch vụ
Khi bạn sử dụng Ứng dụng, Trang web, Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được thu thập, ví dụ:

 • Vị trí của bạn (để phát hiện các địa điểm đón khách và các thay đổi bất thường của tuyến đường);
 • Phản hồi, đánh giá và khen ngợi;
 • Thông tin giao dịch (chẳng hạn như phương thức thanh toán và khoảng cách di chuyển);
 • Thông tin về cách bạn đã tương tác với Ứng dụng, Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
 • Thông tin thiết bị (chẳng hạn như phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và số nhận dạng quảng cáo hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cung cấp dấu hiệu về việc sửa đổi thiết bị hoặc ứng dụng);
 • Dữ liệu cá nhân bạn nhập vào tin nhắn khi bạn sử dụng các tính năng giao tiếp trong ứng dụng của chúng tôi; và
 • Dữ liệu cá nhân có thể được thu thập thông qua tương tác của bạn với chúng tôi, các đại lý của chúng tôi, âm thanh trong xe và / hoặc video ghi lại trong quá trình đi xe (chẳng hạn như hình ảnh hoặc giọng nói của bạn hoặc cả hai và dữ liệu liên quan).
3. Dữ liệu Cá nhân từ các nguồn khác
Khi chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo dữ liệu đó được cung cấp theo đúng pháp luật hiện hành. Các nguồn như vậy bao gồm các chương trình giới thiệu; các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như đối tác đội xe, nhà cung cấp thanh toán, đối tác gọi xe và đối tác vận tải; nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính; phòng tín dụng và các cơ quan báo cáo tín dụng khác; các nguồn dữ liệu có sẵn công khai; các nguồn dữ liệu của chính phủ; khi người dùng thêm bạn làm địa chỉ liên hệ khẩn cấp; và các nhà cung cấp hoặc đối tác dịch vụ tiếp thị.
4. Dữ liệu Cá nhân từ các đối tác kinh doanh:
Nếu bạn là đối tác tài xế, chúng tôi có thể thu thập:
 • Dữ liệu viễn thông (chẳng hạn như dữ liệu tốc độ, gia tốc và phanh của bạn);
 • Dữ liệu thiết bị (chẳng hạn như dữ liệu gia tốc kế, vị trí GPS, số IMEI của bạn và tên các ứng dụng bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình);
 • Dữ liệu đăng ký xe của bạn; và
 • Dữ liệu cá nhân có thể được thu thập thông qua sự tương tác của bạn với chúng tôi, các đại lý của chúng tôi, âm thanh trong xe và / hoặc video của chúng tôi trong quá trình đi xe (chẳng hạn như hình ảnh hoặc giọng nói của bạn hoặc cả hai và siêu dữ liệu liên quan).

5. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm
Một số Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập có bản chất nhạy cảm. Điều này bao gồm Dữ liệu cá nhân liên quan đến chủng tộc, thông tin ID quốc gia, tín ngưỡng tôn giáo, thông tin lý lịch (bao gồm hồ sơ tài chính và tội phạm, nếu được pháp luật cho phép), dữ liệu sức khỏe, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân và dữ liệu sinh trắc học, nếu có. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này khi có sự đồng ý của bạn và / hoặc tuân thủ nghiêm ngặt theo pháp luật hiện hành.
6. Dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên
Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên do bạn chăm sóc gửi Dữ liệu Cá nhân cho BonBon. Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân của trẻ vị thành niên đó bị tiết lộ cho BonBon, theo đây, bạn đồng ý với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của trẻ vị thành niên và chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này và chịu trách nhiệm về hành động của họ.
7. Khi bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của các cá nhân khác cho BonBon
Trong một số tình huống, bạn có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân của các cá nhân khác (chẳng hạn như vợ / chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn) cho chúng tôi. Ví dụ: bạn có thể thêm họ làm liên hệ khẩn cấp của mình. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của họ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã được sự đồng ý của họ để Dữ liệu Cá nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như được nêu trong Chính sách này.

Phần II: SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được sử dụng, kết hợp, xử lý cho các mục đích dưới đây (sau đây được gọi chung là “Mục đích”):
1. Để cung cấp các Dịch vụ và Tính năng
Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Ứng dụng, Nền tảng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi.
2. Vì sự an toàn và bảo mật
BonBon sẽ sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và bảo mật cho Dịch vụ của chúng tôi và tất cả người dùng.
3. Đối với hỗ trợ khách hàng
Dữ liệu Cá nhân sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng, bao gồm không giới hạn ở việc điều tra, quy trình khiếu nại, trả lời câu hỏi, phản hồi, nhận xét.
4. Để nghiên cứu và phát triển
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, cải thiện và nâng cao tính an toàn và bảo mật cho Dịch vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới cũng như tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm và tài chính.
5. Vì mục đích pháp lý
Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chúng tôi sử dụng:
- Để điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp, hoặc theo sự cho phép hoặc yêu cầu của pháp luật hiện hành.
- Để khắc phục các vấn đề pháp lý khi chúng tôi được cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý, chính phủ hoặc cơ quan khác ở địa phương hoặc nước ngoài yêu cầu, tư vấn, khuyến nghị, đòi hỏi hoặc yêu cầu.
- Thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản của công ty, hợp nhất, tái cơ cấu, cấp vốn, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi một công ty khác.
6. Đối với Tiếp thị và khuyến mãi
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi của BonBon và các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của BonBon.
Chúng tôi có thể thông báo tiếp thị cho bạn qua đường bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, thông báo đẩy bằng tay và qua email.
Nếu bạn muốn hủy đăng ký việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình để tiếp thị và quảng cáo, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn của mình trong cài đặt Ứng dụng của chúng tôi.

Phần III: CÔNG BỐ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Chúng tôi cần chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các bên khác nhau vì Mục đích. Các bên này bao gồm: người dùng khác, bên thứ ba, đối tác của BonBon theo yêu cầu của bạn, chủ sở hữu tài khoản BonBon mà bạn có thể sử dụng, các công ty con và chi nhánh của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của BonBon, cố vấn pháp lý của chúng tôi và cơ quan chính phủ.

Phần IV: CHO THUÊ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các Mục đích được nêu trong Chính sách này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ dài hơn. Khi Dữ liệu Cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các Dịch vụ hoặc Mục đích, hoặc chúng tôi không còn mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa, hủy, ẩn danh hoặc ngăn truy cập hoặc sử dụng Dữ liệu Cá nhân đó cho bất kỳ mục đích khác ngoài việc tuân thủ Chính sách này hoặc cho các mục đích an toàn, bảo mật, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, phù hợp với các yêu cầu của luật hiện hành.

Phần V: COOKIES VÀ QUẢNG CÁO TRÊN NỀN TẢNG CỦA BÊN THỨ BA
BonBon và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web, thẻ, tập lệnh, các đối tượng được chia sẻ cục bộ như HTML5 và Flash (đôi khi được gọi là “cookie flash”), số nhận dạng quảng cáo (bao gồm cả số nhận dạng di động như IDFA của Apple hoặc của Google ID quảng cáo) và công nghệ tương tự (“Cookie”) liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Ứng dụng. Cookie có thể có số nhận dạng duy nhất và cư trú, trong số những nơi khác, trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email chúng tôi gửi cho bạn và trên các trang web của chúng tôi. Cookie có thể truyền Dữ liệu Cá nhân về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn tìm kiếm, địa chỉ IP, dữ liệu liên quan đến các quảng cáo đã được hiển thị cho bạn hoặc bạn đã nhấp vào, và ngày giờ của bạn sử dụng. Cookie có thể tồn tại lâu dài hoặc chỉ được lưu trữ trong một phiên riêng lẻ.
BonBon có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookie trên các Trang web và Ứng dụng để thu thập cùng một loại Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích tương tự BonBon thực hiện cho chính nó. Các bên thứ ba có thể kết hợp Dữ liệu Cá nhân mà họ thu thập với Dữ liệu Cá nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không nhất thiết phải có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookie mà họ sử dụng.
 Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân không nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm băm mật mã của số nhận dạng tài khoản chung (chẳng hạn như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu.
Nếu bạn không muốn Dữ liệu Cá nhân của mình được thu thập qua Cookie trên Trang web, bạn có thể hủy kích hoạt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của bạn để tắt, chặn hoặc hủy kích hoạt cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn. Bạn cũng có thể giới hạn việc chúng tôi chia sẻ một số Dữ liệu cá nhân này thông qua ứng dụng của bạn (Cài đặt> Quyền riêng tư> Quảng cáo) và cài đặt thiết bị di động

Phần VI: BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và pháp lý thích hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Các biện pháp này bao gồm nhưng không giới hạn trong việc ngăn ngừa hư hỏng dữ liệu, truy cập và sử dụng không được phép / Chúng tôi sẽ hạn chế quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân đối với những nhân viên có nhu cầu. Chỉ những cá nhân được phép mới có quyền xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và thông tin của bạn sẽ được giữ bí mật.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn bí mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn trong quá trình truyền qua các phương thức trực tuyến và do đó chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với rủi ro trong quá trình truyền dữ liệu.

Phần VII: QUYỀN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Theo luật và quy định hiện hành, bạn có quyền:
- Hỏi chúng tôi về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm cả việc được cung cấp bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn;
- Yêu cầu chỉnh sửa và / hoặc (trong một số trường hợp) xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn;
- Trong một số trường hợp, yêu cầu hạn chế xử lý hoặc phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;
- Rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn (nơi chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn);
- Yêu cầu nhận hoặc truyền cho một tổ chức khác, dưới dạng máy có thể đọc được, Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi chúng tôi đang sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý hoặc thực hiện hợp đồng; và
- Khiếu nại với cơ quan bảo mật dữ liệu có liên quan nếu quyền riêng tư dữ liệu của bạn bị vi phạm hoặc nếu bạn phải gánh chịu hậu quả của việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình một cách bất hợp pháp.
Khi bạn được cung cấp tùy chọn chia sẻ Dữ liệu Cá nhân, bạn hoàn toàn có thể chọn không chia sẻ. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn xử lý và sau đó bạn chọn hủy bỏ, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn đó theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
Tuy nhiên, việc chọn không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với chúng tôi hoặc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu đó có thể có nghĩa là chúng tôi không thể thực hiện các hành động cần thiết để đạt được các mục đích xử lý được mô tả trong Phần II (Sử dụng Dữ liệu Cá nhân) hoặc bạn không thể sử dụng Dịch vụ. Sau khi bạn đã chọn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi được yêu cầu hoặc được các luật và quy định hiện hành cho phép.
Nếu bạn muốn yêu cầu thực hiện các quyền của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các chi tiết liên hệ được nêu trong Phần IX (Cách liên hệ với chúng tôi) bên dưới.
Chúng tôi sẽ sàng lọc và xác minh trước tất cả các yêu cầu. Để xác minh quyền đưa ra yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ để chứng thực yêu cầu.
Sau khi được xác minh, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành.

Phần VII: SỬA ĐỔI VÀ CẬP NHẬT
BonBon sẽ có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc khắc phục các điều khoản của Chính sách này bất kỳ lúc nào bằng cách đặt Chính sách cập nhật trên Trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng Ứng dụng, Trang web hoặc Dịch vụ, mua sản phẩm từ BonBon hoặc tiếp tục giao tiếp hoặc tham gia với BonBon sau các sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đối với Chính sách này, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc khắc phục đó.

Phần IX: LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách này hoặc muốn thực hiện các quyền của mình được nêu trong Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ BONBON
21/56 Ngõ 1, Đại Linh, Phường Trung Văn
Nam Từ Liêm Dist, Hanoi (10000), Vietnam
Email: infor@bonbon247.com
Bản gốc của Chính sách này được viết bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp

Theo dõi bản tin của chúng tôi