An toàn và lòng tin.

Tại bonbon khách hàng là ưu tiên chính của chúng tôi và sự an toàn của bạn là mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi. Vì vậy, mỗi khi bạn đặt một cuốc xe, một dịch vụ hoặc gọi một shipper, chúng tôi đảm bảo bạn luôn có được trải nghiệm an toàn!

Bằng cách nào?
Chúng tôi có hồ sơ của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ được xác minh kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn của bạn luôn được duy trì. Tuy nhiên, trong tình huống bạn có thể cảm thấy nguy hiểm, chúng tôi có một nhóm hỗ trợ mà bạn có thể liên hệ và họ sẽ xử lý phần còn lại hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với gia đình hoặc bạn bè thân thiết của mình từ ứng dụng và cho họ biết tình hình.

Ngoài ra, sau bất kỳ cuốc xe hoặc dịch vụ nào, chúng tôi đảm bảo nhận phản hồi ẩn danh để biết trải nghiệm tổng thể và cải thiện nếu cần thiết.

Theo dõi bản tin của chúng tôi